Educational Training Center

Saptari

 

News & Updates

notice for mle and htlcbt

ji shi ka siraha ra saptari ka adharbhut taha ka shikshaharuko lagi mansir 12 gate dekhi 21 gate samma mle talim tatha adharbhut taha (1-8)ka pradhanadhyapakharuko lagi htlcbt mansir 16 gate dekhi 25 gate samma hune bhayekole sambandhitko lagi yo suchana prakashit gariyeko chha.

action plan fiscal year 2070/71

action plan and monitoring plan

program orientation

program orientation for cfo and rps\' on 2070/6/10, for HTs\' on 2070/6/13-14 and for rosters\' on 2070/6/15-16, tpd tot held on kartik 4 to 15. mle face to face will be held on marg 12-21 and htlcbt will be held on marg 16-25.

TPD TOT

DEO Siraha ra Saptari ma karyarat upsachiv,bini,shrotvyakti tatha rostar prashiksha haru madhye TPDTOT naliyeka harukolagi kartik 4 gate dekhi 15 gate samma ETC Saptarima TOT hune bhayekole sahabhagi huna suchit garinchha.Dhanyabad

our team

imageKumari Ambika Shah - Senior Instructor

Email:
Phone No: 977-031-520221
Cell No: 9841290387

imageYogendra Prasad Yadav - Math Instructor

Email: yadavyogendraprasad@yahoo.com
Phone No: 977-31-521575
Cell No:

imageDevendra Mishra - English Instructor

Email: mishradevendra21@yahoo.com
Phone No: 977-31-520933
Cell No:

imageBhagwati Pd BK - Ofice Assistant

Email: bk_bhagwati@yahoo.com
Phone No:
Cell No: 9842829045

imageLaxmi Chaudhary - Helper

Email:
Phone No:
Cell No: 9804709535

imageRaju Rajak - Guard

Email:
Phone No:
Cell No: 9817752543